Αρχική Σελίδα Περιφερειακά Εξαρτήματα Κουτιά Καλύψεως Ρολού

Κουτιά Καλύψεως Ρολού

Είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με στραντζαρισμένα διαμήκη νεύρα και ο σκοπός τους είναι να καλύπτουν τον μηχανισμό περιέλιξης για λόγους αισθητικής.