Αρχική Σελίδα Περιφερειακά Εξαρτήματα Μετόπι Ρολού

Μετόπι Ρολού

Είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με στραντζαρισμένα διαμήκη νεύρα και ο σκοπός τους είναι να καλύπτουν τον μηχανισμό περιέλιξης για λόγους αισθητικής.