Αρχική Σελίδα Περιφερειακά Εξαρτήματα Οδηγοί Ρολών

Οδηγοί Ρολών

Οδηγοί για δικτυωτά ρολά - κλειστά ρολά

Οδηγοί Απλοί

Mε διατομή "π" με βάθος 4 cm x 2,5 cm και 6 cm x 2,5 cm και με πάχος υλικού 3 mm αντίστοιχα.

Οδηγοί με Λάστιχο

Ο συγκεκριμένος τύπος έχει στα χείλη του στεγανωτικό λάστιχο PVC. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι τριβές καθώς και ο θόρυβος του ρολού. Οι διατομές του είναι 7cm x 7cm και 12cm x 7cm. Ανάλογα με το πλάτος του ρολού προτείνεται και ο αντίστοιχος οδηγός.