Αρχική Σελίδα Ρολά Κλειστά

Κλειστά

La 75 - La 110

Αποτελούν την ιδανική λύση για ρολά μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η διαλογή πάχους του ρολού γίνεται με βάση τις ανάγκες της κατασκευής σε ανεμοπίεση σε συνδιασμό πάντα με το πλάτος του ανοίγματος που επιθυμούμε να καλυφθεί. Η μέση τιμή επιτρεπομένης ανεμοπίεσης που πραγματοποιείται με το προφίλ αυτό είναι πάνω από 30 kp/m2.

ΠΟΜΠΕ (La 80)

Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού έχει ενισχυμένη διατομή επιτυγχάνοντας μέση τιμή επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης πάνω από 55 kp/m2. To πλάτος επιλέγεται με κριτήριο των απαιτήσεων της κατασκεύης σε ανεμοπίεση σε συνδυασμό πάντα με το πλάτος του ανοίγματος που θα καλυφθεί. Το είδος αυτού του ρολού σε συνδυασμό με ηλεκτρομειωτήρα είναι κατάλληλο για μικρότερα σε χώρο περιέλιξη στο επάνω μέρος του ανοίγματος. Γι'αυτό είναι ιδανικό για ανοίγματα όπου η διάσταση ύψους είναι περιορισμένη.